วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

งานจักสานย่านลิเภา

นับพันปีมาแล้ว ที่มนุษย์ได้รู้จักวิธีการนำวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ตัว มาดัดแปลงเป็นสิ่งของเครื่องใช้ จากขั้นตอนที่ง่ายจนวิวัฒนาการสู่ความละเอียดอ่อน ประณีตงดงาม ในเชิงศิลปะและประโยชน์ใช้สอยจนสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีและสืบทอดมาจนปัจจุบัน กรรมวิธีดังกล่าวช่วยให้มนุษย์ได้ผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ไว้เป็นจำนวนมากเราเรียกสิ่งประดิษฐ์นั้นว่า หัตถกรรม อันหมายถึงการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ด้วยมือ เครื่องมือ ภูมิปัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันและสร้างสิ่งประดิษฐ์นั้นมีค่ามากกว่าการใช้สอยโดยรวมความงามเน้นให้เห็นถึงความสร้างสรรค์ ประณีตงดงามเป็นความละเอียดอ่อนในทางศิลปะ เรามักเรียกสิ่งประดิษฐ์นั้นว่า หัตถกรรมศิลป์ เครื่องจักสานถือได้ว่าเป็นแขนงหนึ่งในงานหัตถกรรมและหัตถกรรมศิลป์ ที่ได้ทำหน้าที่รับใช้มนุษย์มานานนับพันปี เช่นเดียวกัน จนปัจจุบันเครื่องจักสานก็ยังคงทำหน้าที่ไม่น้อยกว่ายุคสมัยที่ผ่านมา พร้อมกับการพัฒนาวิธีการผลิต รูปแบบและการตลาด จนสามารถกระจายแพร่หลายอย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศจนสามารถเป็นสินค้าออกที่เชิดหน้าชูตาได้ดีประเภทหนึ่งเช่นกระเป๋าถือรวมถึงงานที่ประณีตด้วยฝีมือ อย่างย่านลิเภา
ที่มา http://www.culture.go.th

ไม่มีความคิดเห็น: